Rutavdrag för flytthjälp!

En glädjande nyhet från den 1 augusti 2016 är att du numera kan få rutavdrag.

När du anlitar en flyttfirma i samband med flytt till en ny bostad. Denna förändring i rutavdraget innebär att du nu endast behöver betala 50% av arbetskostnaden när du anlitar flytthjälp!

erbjudande_50

RUT-AVDRAGET

RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet rut-avdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för husarbete. Exempel på tjänster är städning, barnpassning och trädgårdsarbete. Avdrag ges enbart för arbetskostnad.

FÖR VEM GÄLLER AVDRAGET?

Du måste fylla minst 18 år det år du köper tjänsterna.
Du måste vara obegränsat skatteskyldig i Sverige.

HUR GÅR DET TILL?

Från och med den första 1 juli 2009 kan privatpersoner få skattereduktion genom fakturamodellen. Det innebär att du som kund betalar hälften av arbetskostnaden till den som utför arbetet. För att du ska kunna utnyttja fakturamodellen krävs att företaget som anlitas har F-skattsedel. Du som betalar för rot- och rutarbeten behöver göra det elektroniskt för att få ta del av rot- och rutavdraget. Den nya regeln om elektronisk betalning gäller för alla rot- och rutarbeten som betalas från och med den 1 januari 2020, även om arbetet påbörjades tidigare. När arbetet är utfört begär företaget resten av arbetsersättningen av Skatteverket. Följande år står det förtryckt i din inkomstdeklaration hur stort belopp du har fått i preliminär skattereduktion.

HUR STORT ÄR AVDRAGET?

Du får upp till 50 000 kronor i skattereduktion. Är ni två blir maxavdraget 100 000 kr. Dock kan avdraget aldrig bli större än det belopp som du/ni ska betala i slutlig skatt.

FÖR VILKA TJÄNSTER?

Du får skattereduktion för följande tjänster när de utförs i eller i anslutning till din bostad, ditt fritidshus eller hos dina föräldrar.

Nedan kan du se några exempel som är berättigade till RUT-avdrag.

– Städning
– Flytttjänster
– Gräsklippning
– Snöskottning
– Barnpassning, hämtning och lämning vid förskola
– Omsorg i samband besök på bank, vårdcentral osv.

FULLSTÄNDIG LISTA

Är du osäker på om ditt arbete är berättigat till rutavdrag? Läs Skatteverkets Broschyr ”Exempel på rutarbete” På skatteverkets hemsida hittar ni bra information om vad som gäller för RUT-avdraget.

Villkor för att få avdrag

Du kan få sammanlagt 50 000 kronor i rutavdrag per år och per person. Tänk på att avdraget är preliminärt. Det är först när din inkomstdeklaration för avdraget är beslutad som du får avdraget fastställt.

Rutarbete – privat

Du kan få göra avdrag för arbetskostnaden när du anlitar någon för att utföra hushållsnära tjänster (RUT). Material och resekostnader ger inte rätt till rutavdrag.

Vad är RUT?

Du kan få göra avdrag för arbetskostnaden när du anlitar någon för att utföra reparation och hushållsnära tjänster (RUT). Material och resekostnader ger inte rätt till rut.

Vad kostar det att flytta?

Övriga tjänster