Klimat & Miljö

Det finns nog inte ett enda företag i Sverige som inte har en flik om Klimat och Miljön på sin hemsida.

Att skriva om det, och att arbeta för att leva upp till det är dock två helt skilda saker. På 360Move jobbar vi aktivt i varje detalj för att de beslut som vi fattar ska medföra så lite miljöpåverkan som bara möjligt. Det omfattar allt från de tjänster vi inhandlar, till de tjänster vi utför för våra kunder.

Det handlar inte enbart om att välja rätt fordon som är så miljövänligt som möjligt, ett helhetstänk innefattar så mycket mer än så!

För varje kilometer ett fordon rullar, så medför det en negativ miljöpåverkan, oavsett vilket fordon det gäller, men man måste också tänka på vad det kostar miljön att framställa ett nytt fordon, och att skrota ett gammalt!

Vi har valt att klimatkompenserar för varje kilometer som våra bilar rullar till 100%.

Detta tar givetvis inte bort våra miljöutsläpp, men det är ett sätt att försöka ta ansvar och jämna ut den obalans samhället idag befinner sig i!

Men det är inte bara vitalt att vi planerar våra rutter och leveranser så effektivt som möjligt, vi måste också tänka långsiktigt. Vi lever i ett slit- och slängsamhälle, genom att återanvända, och om möjligt laga istället för att bara byta ut, undviks inte bara onödiga transporter, utan även det oerhörda miljöspill all onödig nyproduktion faktiskt medför!

Vi jobbar ständigt för att hitta nya lösningar som minskar vår klimatpåverkan.

Vad kostar det att flytta?

Övriga tjänster