Arbetsmiljö & Etik

Arbetsmiljö & Etik

En god arbetsmiljö är väldigt viktigt för oss.

Vi gillar olika och har därför nolltolerans för all typ av diskriminering! Detta är oerhört viktigt för oss, vi ska alltid kunna stå för vad vi gör och göra rätt för oss om vi gör fel.

För att både personal och kunder ska må så bra som möjligt följer vi Arbetsmiljöverkets regler, utbildar vår personal i första hjälpen och håller regelbundna internutbildningar.

Allt för att vi ska kunna erbjuda effektiva och säkra flyttjänster.